Dode Hoek lessen

Samen met de gemeente Amstelveen investeert VVN al jaren in verkeersveiligheid.

Op een veilige en prettige manier naar het werk, naar school of recreeren is belangrijk voor ons allemaal. 

Een belangrijk onderwerp op het gebied van verkeerseducatie is de 'dode hoek'. Overal waar kinderen en grote voertuigen elkaar ontmoeten, kunnen gevaarlijke situaties onstaan. In Nederland vallen jaarlijks gemiddeld 20 doden en 40 tot 50 zwaargewonden als gevolg van 'dode hoek' ongelukken. Daarom is voorlichting letterlijk van levensbelang, vooral aan de meest kwetsbare verkeersdeelnemers, onze kinderen. Door kinderen te leren zich veilig te gedragen rondom grote voertuigen kunnen veel ongevallen voorkomen worden.

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=G165sPSUPjk

Veilig Verkeer Nederland organiseert elk jaar speciale "dode hoek"lessen voor leerlingen van de basisscholen. Op school krijgen de kinderen een theorieles met een speciaal ontwikkelde film, waarin ze kunnen zien hoe ze zich moeten opstellen bij een groot voertuig. Ze leren twee duidelijke vuistregels BLIJF ER RECHTS EN RUIM ACHTER en HOUDT MINSTENS 3 METER AFSTAND. Vervolgens ervaren de kinderen wat de "dode hoek"is door zelf, onder begeleiding, achter het stuur plaats te nemen in de vrachtauto.

Ook voor ouders heel instructief om te zien!